Groene kinderopvang

 Ieder kind heeft recht op een groene leefomgeving. 

Groene kinderopvang

Steeds groter groeit het bewustzijn dat het belangrijk is om kinderen in contact te laten zijn met de natuur. Zoals Stichting Groen Cement het zo mooi zegt:

“Ieder kind heeft recht op een groene leefomgeving om in te kunnen spelen en zich in te kunnen ontwikkelen; een omgeving met mensen, dieren, planten, stenen en leuke plekjes om te ontdekken”.

Er zijn aanwijzingen dat kinderen tegenwoordig minder verbondenheid met de natuur hebben, bijvoorbeeld omdat het groen uit de woonwijk en ook steeds meer uit de leeromgeving is verdwenen.

Om kinderen weer de mogelijkheid te geven de natuur eigenhandig te ontdekken, is actie nodig! Organisaties die zich richten op kinderen, zoals kinderopvang en onderwijs, lijken hierin een sleutelrol te kunnen spelen.

Omdat steeds meer ouders gebruik maken van de kinderopvang, is het belangrijk dat alle kinderen die in de opvang verblijven buiten komen en kunnen genieten van de elementen: de frisse lucht, de zon, de regen, de wind en de aarde.

 

Natuurbeleving

Spelen en op ontdekkingstocht uitgaan in de natuur draagt positief bij aan de ontwikkeling. Het maakt het kind creatiever, slimmer, fysiek fitter en het stimuleert de motoriek. Ook geeft het zelfvertrouwen, ontspant het en kan het helpen bij het verwerken van een gebeurtenis.

Natuurbeleving draagt bij aan een gezonde fysieke, sociale en emotionele ontwikkeling, waar het kind de rest van zijn of haar leven plezier van heeft.

Een groen kinderdagverblijf zijn of worden vraagt het één en ander van een kinderopvangorganisatie:

  • een duurzame visie, missie en doelstelling;
  • intergraal verankerde kernwaarden;
  • op groen gericht beleid als: natuurbeleid, pedagogisch beleid, voedingsbeleid en personeelsbeleid;
  • een wekelijkse en jaarlijkse seizoensactiviteitenplanning;
  • een natuurlijke buitenspeelplaats waar kinderen kunnen ervaren en ontdekken;
  • betrokken en ‘groen geschoolde’ medewerkers die dit alles dragen en uitvoeren.

Wil jij meer weten over groene kinderopvang of advies voor jouw organisatie? Neem contact met mij op: info@vannature.me