Duurzame kinderopvang

 Opvang die het milieu en de natuur zo min mogelijk belast. 

Duurzame kinderopvang

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid staan de laatste jaren hoog op de agenda. Maar wat is duurzame kinderopvang eigenlijk en wat komt daarbij kijken in de praktijk?

Duurzaam betekent onder meer 'geproduceerd of verkregen op een manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk belast’. Kortom: 'relatief milieuvriendelijk’ en ‘grondstof besparend’.

Een duurzame ontwikkeling is een ‘ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’.

Kinderopvang is een verzamelterm voor verschillende mogelijkheden om kinderen op te vangen, op het moment dat deze bijvoorbeeld niet naar school gaan en hun ouders niet thuis zijn.

Duurzame kinderopvang is opvang die nu en in de toekomst:

  • positief bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen, zodat zij opgroeien tot vrije en evenwichtige mensen, en hun bijdrage kunnen leveren in de wereld;
  • bewust dingen doet en laat in het belang van het milieu, de natuur en het kind;
  • voorziet in de behoeften van ouders en opvoeders;
  • ontwikkelingskansen biedt aan medewerkers;
  • natuur- en milieuvriendelijk en grondstofbesparend werkt;
  • samenwerkt met duurzame en/of lokale leveranciers, ondernemers en organisaties;
  • geld gebruikt als middel, en niet als doel, om duurzaamheid integraal in de organisatie te verankeren.

Bewuste keuzes

Bij duurzame kinderopvang hoort het maken van bewuste keuzes. Tijdens het vormgeven en leiden van de organisatie denk je na over iedere stap die er wordt gezet. De pedagogische medewerkers zijn zich bewust van hun voorbeeldrol naar de kinderen. 

Wil jij ook een duurzaam en bewust kinderdagverblijf? Neem voor advies contact met mij op: info@vannature.me